Time Restricted Eating (TRE) : werkt het echt? Wat zegt de wetenschap?

Time Restricted Eating (TRE) :  werkt het echt?  Wat zegt de wetenschap?
Het internet staat vol met diëten en tips en advies wat te eten en wat niet te eten, weinig koolhydraten, veel eiwitten, magere producten, vette producten…. En nu is er de trend van Time Restricted Eating (TRE).  Hier gaat het niet om wat al dan niet te eten, maar om timing. Met TRE wordt gegeten binnen bepaalde tijdstippen. En uiteraard vraagt iedereen zich af:  alweer een hype of zit er iets van waarheid in? We hebben besloten de Time Restricted Eating-trend onder de loep te nemen en de wetenschappelijke studies erover nader te bekijken… Wat is Time Restricted Eating juist? In tegenstelling tot andere dieetprogramma’s gaat het hier niet om een dieet, maar om een eetgewoonte.  Het gaat erom te eten binnen bepaalde tijdskaders.  Het gemakkelijkst te hanteren tijdsschema is te eten binnen een tijdskader van 8 uur en dan gedurende 16 uur niets te eten (vasten).  Dus je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te eten tussen 9u ‘s morgens en 5u ‘s namiddags, waarna je bewust gedurende 16u niets meer eet. Dit noemt men het 16:8 TRE plan. Voor sommige mensen is het handiger één dag op twee niet te eten, en de andere dag normaal te eten. Of nog:  2 dagen achter elkaar niet eten, en normaal eten gedurende de volgende 5 dagen:  dit is intermittent fasting genoemd, dus niet te verwarren met TRE (hoewel in het dagdagelijkse leven de termen door elkaar gebruikt worden). Hoe werkt Time Restricted Eating? Dit eetpatroon is in principe gebaseerd op de normale interne klok (het circadiaans ritme). Het geeft ons voldoende tijd om de voedingsstoffen te absorberen en het lichaam ervan te voorzien. Zodoende heeft het lichaam tijd om tijdens de periode van geen voedselinname (het vasten) aanspraak te maken op de glycogeen voorraden en de normale homeostase en balans in het lichaam optimaal aan te spreken. Het heeft zo een regulerend effect op o.a. het handhaven van de bloedsuikerspiegel. Is TRE geschikt om gewicht te verliezen? Het TRE heeft vele goede eigenschappen:  zoals reeds aangehaald kan het helpen bij de regularisatie van de bloedsuikerspiegel, het helpt inflammatie in te dijken, balans te brengen van het lipieden profiel, bloeddruk te verlagen en heeft algemeen gezien een positieve impact op het immuunsysteem, zoals gepubliceerd door de National Institute of Health Echter, wat betreft gewichtsverlies, is het niet steeds efficiënt.  Een klinische studie in 116 volwassenen met obesitas toonde slechts een gewichtsverlies van 1,17%. Terwijl de groep die normale eetgewoonten aanhield een gewichtsverlies van 0,75% vertoonde. Gelijkaardige rapporteringen werden gedaan in 27 andere studies voor TRE. Het gewichtsverlies bij vrijwilligers varieerde van 0,8% tot 13% op hun basisgewicht.  Tegelijkertijd waren ze beter in staat om hun hongergevoel en cravings te controleren. Het is natuurlijk de vraag of mensen die binnen bepaalde tijdskaders eten, al dan niet “compenseren” en op die momenten teveel eten:  dit zou immers de totale calorieën opname beïnvloeden en gewichtsverlies in de weg staan. Een andere studie, toonde dan weer aan dat tijd-gelimiteerd eetpatroon wel degelijk invloed kan hebben op het aanpakken van obesitas. Dankzij de beperkingen in het tijdskader, kunnen mensen beter omgaan met het uitoefenen van controle over hun gezondheid.   Conclusie Time Restricted Eating kan wel degelijk een gezonde keuze zijn:  zolang je niet compenseert door overeten tijdens de “toegelaten” tijdskaders kan je wel degelijk de verwachte resultaten  bereiken.  Zelfs al is het wellicht niet de meest efficiënte manier om gewicht te verliezen, dan is het zeker een gezonde benadering om je lichaamsevenwicht te herstellen, bloeddruk op een gezond niveau te brengen, bloedsuikerspiegel te regulariseren en een algemeen welbehagen te ondervinden.  

Referenties

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4257368/ https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2771095 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22756 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7021351/        
Related Posts