Stress en hoe ermee omgaan

Stress en hoe ermee omgaan

Stress en hoe ermee omgaan.Stress is een normale natuurlijke reactie van het lichaam op elke vorm van fysieke, mentale of emotionele druk. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, namelijk dat stress alleen wordt veroorzaakt door de druk van een hoge werklast, kan elke verandering of uitdaging in iemands situatie stress veroorzaken: meer zorgen bijvoorbeeld, teweeggebracht door een verandering in iemands situatie, kunnen tot stress leiden. Bij stress treden chemische veranderingen in het lichaam op die onder andere kunnen leiden tot een verhoogde hartslag, bloeddruk, verhoogde glucosespiegels enz. Hoewel dit een normale reactie van het lichaam is om met veranderingen of uitdagingen om te gaan en zich aan nieuwe situaties aan te passen, kunnen langdurige stressniveaus leiden tot zowel lichamelijke als emotionele problemen.


Hoewel iedereen in bepaalde perioden tot op zekere hoogte aan stress onderhevig is, is de manier waarop een persoon op stress reageert zeer individueel. Talrijke factoren dragen bij tot het omgaan met stress en het is belangrijk te erkennen en te aanvaarden dat er niet zoiets is als één advies of strategie die voor iedereen geschikt is.


Tijdens de Covid-19 pandemie heeft stress een grote impact gehad op iedereen, niet alleen op de oudere bevolking maar ook op kinderen en adolescenten. Het is duidelijk dat bezorgdheid, angst en toegenomen algemene bezorgdheid, gekoppeld aan strikte regels voor sociale distantie, een recept voor stress vormen.


Welke mate van stress men ook ervaart, het is belangrijk dat men zich er bewust van wordt.

Er zijn een aantal interessante, nuttige en gezonde manieren om de gevolgen van langdurige stress te helpen minimaliseren. Enkele van de meest gebruikte zijn bijvoorbeeld: pauzes inlassen om de constante stroom van media-informatie te vermijden, nieuwe ademhalingstechnieken aanleren, die overigens uiterst nuttig kunnen blijken om opkomende angstaanvallen te verminderen, tijd in de natuur doorbrengen, actieve lichaamsbeweging, met anderen praten en nog veel meer.


Om te leren omgaan met stress is het nodig om de aanwezigheid van stressfactoren, hoe klein ook, te herkennen èn te accepteren en vervolgens actie te ondernemen alvorens de stressniveaus het algemene welzijn en de gezondheid beginnen aan te tasten.


Referenties en interessante links:

Related Posts