Ouder worden en het immuunsysteem

Ouder worden en het immuunsysteem

Ouder worden en het immuunsysteem

Naarmate we ouder worden, worden we – naast andere veranderingen die verband houden met veroudering – geconfronteerd met iets dat ‘inflammaging’ (een ontstekingstoestand) heet en vervolgens leidt tot wat immunosenescentie wordt genoemd.

Inflammaging: wat betekent het?

Inflammaging is in feite een aanhoudende, laaggradige ontstekingstoestand die niet de neiging heeft om te verdwijnen en waarbij weefselherstel traag is of achterwege blijftDeze ontstekingstoestand is progressief met de leeftijd en leidt op den duur tot immunosenescentie.

Immunosenescentie: wat betekent het?

Immunosenescentie  is in feite een verminderde werking van het immuunsysteem, die doorgaans gepaard gaat met een verhoogd risico op infecties, evenals een frequentere heractivering van latente virussen (zoals bijvoorbeeld Herpes Simplex, Epstein-Barr,…). Deze toestand leidt tevens tot een verminderde respons op vaccinatie, wat betekent dat het vaccin minder doeltreffend is en dat de prevalentie van kanker en auto-immuunziektetoeneemt.

Hoewel het immuunsysteem strategieën heeft om met veroudering om te gaan, resulteren deze strategieën soms in een onaangepaste respons, die vervolgens veroudering en hieraan gerelateerde complicaties versnelt.

Slechte voedingsgewoonten, verminderde fysieke activiteit en verminderde spiermassa verhogen allemaal het risico op immunosenescentie.

Veroudering en behoud van een gezonde levensstijl, met nadruk op lichamelijke activiteit.

Een recensie gepubliceerd in het tijdschrift Nutrients toont aan dat gezonde leefgewoonten het risico op ontstekingen en immunosenescentie verminderen.

Meer nog dan gerichte voeding werd voornamelijk duidelijk dat lichaamsbeweging erg effectief lijkt te zijnom onaangepaste (maladaptieve) physiologische responsen tijdens het ouder worden te dempen. Vooral regelmatige duursportactiviteiten zoals fiks wandelen, lijken het grootste effect te hebben op het tegengaan van deze verouderingstoestanden.

Referenties:

Weyh, Christopher et al. “Physical Activity and Diet Shape the Immune System during Aging.” Nutrients vol. 12,3 622. 28 Feb. 2020, doi:10.3390/nu12030622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146449/

Related Posts