Een gezond brein: hoe gezonde hersenen behouden?

Een gezond brein: hoe gezonde hersenen behouden?

Weet u dat onze hersenen essentieel zijn voor het behouden van een voller en langer leven? Gezonde hersenen helpen bij het oplossen van dagelijkse problemen, communiceren met de wereld om ons heen en controleren de functies van het lichaam.

Laten we het op Wereld Hersendag eens hebben over dit verbazingwekkende commandocentrum van ons zenuwstelsel – DE HERSENEN.

Meer Over Onze Hersenen:

De hersenen vormen een complex en werkelijk verbluffend orgaan van het lichaam dat betrokken is bij de instandhouding van emotionele, mentale en cognitieve processen, de regulering van normaal gedrag, en de interpretatie van bewegingscontrole.

Samenstelling van het hersenweefsel: Er zijn drie soorten cellen die bijdragen aan de samenstelling van het hersenweefsel: endotheelcellen, gliacellen, en neuronale stamcellen. Het hersenweefsel wordt ingedeeld in grijze en witte materie. De grijze materie bestaat uit ongemyeliniseerde axonen en neuronen. De witte materie bestaat uit gemyeliniseerde axonen die signalen naar de grijze stof sturen (1). De myeline vormt een soort omhulsel dat en is noodzakelijk voor het doorgeven van signalen.

Neuroplasticiteit: de hersenen kunnen zich aanpassen aan veranderingen in een nieuwe omgeving door nieuwe neurale verbindingen te vormen. Dit vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan veranderingen in de tijd, informatie op te slaan, te herstellen na beschadiging of verwonding, en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, staat bekend als neuroplasticiteit.

Neuroplasticiteit is goed voor onze hersenen omdat het onze cognitieve vaardigheden kan verbeteren, nieuwe dingen kan leren en de zwakke gebieden kan versterken (2).

Wat is een gezond brein?

Een gezond brein betekent een goede gezondheid van de hersenen. Onze hersenen zijn gezond wanneer ze het vermogen hebben om gedragsmatig, psychologisch en cognitief functioneren te optimaliseren en goed te functioneren in het dagelijks leven en op het werk.

Een gezond brein vereist echter dat we innovatief zijn bij het oplossen van problemen, informatie verwerken en strategisch denken (3,4).

Hoe een gezond brein behouden?

 
Om de hersenen gezond te houden, moeten de hersenfunctie en het hersenvolume versterkt worden. Dit kan op verschillende manieren beinvloed worden:

– Een goed en evenwichtig eetpatroon: Een studie meldde dat een verminderd risico op cognitieve achteruitgang werd geassocieerd met een mediterraan dieet van hoge kwaliteit (5).

– Regelmatige lichaamsbeweging: Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Neurobiology of Aging meldde dat het hersenvolume in de hippocampus en prefrontale cortex toenam met een hogere fysieke activiteit (6).

– Voldoende en goede slaap: Reeds in een studie gepubliceerd in 2013, werd verslechtering in de frontale cortex waargenomen van deelnemers met een slechte slaapkwaliteit. Voldoende slaap is van vitaal belang voor het welzijn van de hersenen (7).

Referenties:

  1. Mota B, Herculano-Houzel S. All brains are made of this: a fundamental building block of brain matter with matching neuronal and glial masses. Front Neuroanat. 2014 Nov 12;8:127.
  2. Demarin V, Morović S. Neuroplasticity. Period Biol. 2014 Jul 31;116(2):209–11.
  3. Lazar RM, Howard VJ, Kernan WN, Aparicio HJ, Levine DA, Viera AJ, et al. A Primary Care Agenda for Brain Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Stroke. 2021 Jun 1;52(6):e295–308.
  4. Wang Y, Pan Y, Li H. What is brain health and why is it important? BMJ. 2020 Oct 9;371:m3683.
  5. Smyth A, Dehghan M, O’Donnell M, Anderson C, Teo K, Gao P, et al. Healthy eating and reduced risk of cognitive decline: A cohort from 40 countries. Neurology. 2015 Jun 2;84(22):2258–65.
  6. Frontiers | Shorter term aerobic exercise improves brain, cognition, and cardiovascular fitness in aging | Frontiers in Aging Neuroscience [Internet]. [cited 2021 Jul 20]. Available from: https://wfrontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2013.00075/full
  7. Sexton CE, Storsve AB, Walhovd KB, Johansen-Berg H, Fjell AM. Poor sleep quality is associated with increased cortical atrophy in community-dwelling adults. Neurology. 2014 Sep 9;83(11):967–73.
Related Posts