Colorectale kankerscreening

Colorectale kankerscreening

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (1) is colorectale kanker (dikkedarmkanker) wereldwijd de derde meest voorkomende kanker, met bijna 2 miljoen gevallen gediagnosticeerd in 2020 (2).

Colorectale kanker is ook de tweede belangrijkste oorzaak van sterfgevallen door kanker wereldwijd en was verantwoordelijk voor bijna 1 miljoen doden in 2020.

Zoals bij alle soorten kanker, zijn de prognose en overlevingskansen afhankelijk van het stadium van de ziekte bij de diagnose. Als de ziekte vroeg wordt gediagnosticeerd, is de prognose zeer goed. Helaas wordt deze kanker vaak in een laat stadium vastgesteld, vaak met uitzaaiingen, en de 5-jaarsoverleving is erg somber.

Daarom is screening cruciaal om kanker vroegtijdig op te sporen In de VS beveelt de US Preventive Services Task Force (USPSTF) screening op colorectale kanker aan vanaf de leeftijd van 50 jaar en door te gaan tot de leeftijd van 75 jaar (3). Deze aanbeveling is ook gebruikelijk in veel andere landen, waar screening meestal wordt aanbevolen voor volwassenen tussen de 50 en 75 jaar. Sommige landen lobbyen om de aanbevolen screeningleeftijd op 45 jaar te brengen.

Het belang van colorectale kankerscreening

Colorectale kankerscreening is cruciaal, niet alleen voor het detecteren maar ook om de ontwikkeling van colorectale kanker te voorkomen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de prognose van een patiënt (4). Screeningstests omvatten ontlastingstests, colonoscopieën en virtuele colonoscopieën, die allemaal gericht zijn op het identificeren van abnormale gezwellen of poliepen in de dikke darm of het rectum die kunnen wijzen op de aanwezigheid van kanker of een precancereuze aandoening. Vroege detectie van deze abnormale gezwellen zorgt voor hun verwijdering voordat ze kankercellen worden, waardoor de ontwikkeling van colorectale kanker wordt voorkomen (5).

Onder de screeningstests is een colonoscopie een veel voorkomende procedure waarbij een lange, flexibele buis wordt gebruikt met een kleine camera en licht aan het uiteinde, een colonoscoop genaamd. De procedure wordt meestal uitgevoerd onder sedatie om ongemak te minimaliseren, en het stelt artsen in staat om de binnenzijde van de dikke darm en het rectum zorgvuldig te onderzoeken op eventuele afwijkingen.

Als er abnormaal weefsel of poliepen worden gedetecteerd tijdens de colonoscopie, kan de arts een biopsie nemen voor verdere analyse of ze helemaal verwijderen. Deze tests zijn ontworpen om de aanwezigheid van abnormale gezwellen of poliepen in de dikke darm of het rectum te detecteren die kunnen wijzen op de aanwezigheid van kanker of een voorstadium van kanker. Indien vroeg ontdekt, kunnen deze abnormale gezwellen tijdig worden verwijderd, waardoor de ontwikkeling van colorectale kanker kan worden tegengegaan.

Het belang van screening op colorectale kanker kan niet worden overschat. Geschat wordt dat als iedereen ouder dan 50 jaar regelmatig colorectale screening ondergaat, sterfgevallen met maximaal 60% kunnen worden verminderd (6). Bovendien, omdat colorectale kanker zich vaak zonder symptomen ontwikkelt, is regelmatige screening de enige manier om het te detecteren voordat het vergevorderd en moeilijker te behandelen wordt.

Het vergroten van het bewustzijn van het belang van colorectale kankerscreening is cruciaal voor het verbeteren van de screeningspercentages en het verminderen van de incidentie van deze kanker. Dit omvat het opleiden van mensen over de risico’s van colorectale kanker, de voordelen van vroege detectie en de verschillende beschikbare screeningsopties. Het is ook belangrijk om veelvoorkomende misvattingen en angsten die mensen soms weerhouden om zich te laten screenen te bespreken, zoals bijvoorbeeld ongemak tijdens de procedure.

Hoe te testen?

Colorectale kanker wordt meestal gescreend middels een combinatie van verschillende onderzoeken, waaronder een ontlastingstest, een colonoscopie, een sigmoïdoscopie of een virtuele colonoscopie.

Ontlastingstests kunnen de aanwezigheid van bloed in de ontlasting detecteren, wat kan wijzen op de aanwezigheid van kanker, terwijl colonoscopieën en sigmoïdoscopieën artsen in staat stellen om de binnenkant van de dikke darm en het rectum te onderzoeken op abnormale gezwellen of poliepen.

Virtuele colonoscopieën gebruiken gespecialiseerde röntgentechnologie om beelden van de dikke darm en het rectum te maken, waardoor artsen mogelijke afwijkingen kunnen identificeren. Het type en de frequentie van de aanbevolen onderzoeken kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijd, familiegeschiedenis en andere risicofactoren van een persoon. Het is raadzaam dat men met de arts de juiste screeningstests in detail bespreekt, en regelmatige screeningsafspraken ingepland worden.

In sommige landen worden thuistestkits aangeboden om een klein fecaal monster te verzamelen dat vervolgens naar een laboratorium wordt gestuurd.

Waarom zou je aan lichaamsbeweging doen?

Naast de hierboven besproken vroege detectie, is het ook belangrijk om op de positieve impact van lichaamsbeweging op de ontwikkeling van colorectale kanker te wijzen.

Talrijke medische studies hebben een significant verband vastgesteld tussen regelmatige lichaamsbeweging en een verminderd risico op het ontwikkelen van colorectale kanker (7, 8). Zo is aangetoond dat regelmatige fysieke activiteit de incidentie van colorectale kanker met maximaal 50% kan verminderen. Er zijn verschillende hypothesen voorgesteld om deze associatie te verklaren, waaronder het potentieel voor fysieke activiteit om chronische ontsteking en insulineresistentie te verminderen, die beide gevestigde risicofactoren zijn bij de ontwikkeling van kankers.

Bovendien is aangetoond dat lichaamsbeweging de resultaten verbetert voor mensen die al zijn gediagnosticeerd, waardoor een verbetering van de overlevingskansen en een verminderd risico op herhaling. Deze bevindingen suggereren dat lichaamsbeweging moet worden beschouwd als een belangrijke levensstijlfactor bij de preventie en het beheer van colorectale kanker.

Maart is Colorectal Cancer Awareness Month en wordt vaak gebruikt om het bewustzijn van alle screeningsopties te vergroten. Door abnormale gezwellen te detecteren en te verwijderen voordat ze kanker worden, kan colorectale kankerscreening levens redden (9). Tijdens deze maand worden communicatie- en voorlichtingscampagnes gelanceerd om volwassenen, met name jongvolwassenen, bewust te maken van het belang van het ondergaan van screening op colorectale kanker.

Bewustmaking

Het vergroten van het bewustzijn van het belang van colorectale kankerscreening is cruciaal voor het verbeteren van de screeningspercentages en het verminderen van de incidentie van deze kanker. Door mensen voor te lichten over de voordelen van vroege detectie en veelvoorkomende misvattingen en angsten aan te pakken, kunnen we meer mensen aanmoedigen om deze belangrijke onderzoeken te ondergaan en uiteindelijk levens redden.

Naast het vergroten van het bewustzijn van het belang van screening, is het ook cruciaal om het publiek te informeren over de voordelen van regelmatige lichaamsbeweging bij de preventie van colorectale kanker. Door fysieke activiteit te promoten als een belangrijke aanpasbare levensstijlfactor, kunnen we het risico op het ontwikkelen van colorectale kanker verminderen en de algehele gezondheid verbeteren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de DICE (Digestive Cancers Europe) website bezoeken op het volgende adres https://eccam2023.digestivecancers.eu 

Verwijzingen 

1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer 

2) https://gco.iarc.fr/today/home 

3) Jennifer S Lin, Leslie A Perdue et al. Screening op colorectale kanker: bijgewerkt bewijsrapport en systematische review voor de US Preventive Services Task Force. JAMA. 2021 mei 18;325(19):1978-1998. 

4) Chyke Een Doubeni, Douglas A Corley et al. Effectiviteit van screening colonoscopie bij het verminderen van het risico op overlijden door rechter- en linker darmkanker: een grote community-based studie.  

Goed. 2018 Feb;67(2):291-298. 

5) Hermann Brenner, Matthias Kloor et al. Colorectale kanker. Lancet. 26 april 2014; 383(9927):1490-1502. 

6) Ann G Zauber. De impact van screening op colorectale kankersterfte en -incidentie – heeft het echt een verschil gemaakt? Dig Dis Sci. 2015 maart; 60(3): 681–691. 

7) Krasimira Aleksandrova, Mazda Jenab et al. Fysieke activiteit, bemiddelende factoren en risico op darmkanker: inzichten in adipositas en circulerende biomarkers uit het EPIC-cohort. International Journal of Epidemiology, Volume 46, Issue 6, december 2017, Pagina’s 1823–1835 

8) K Y Wolin, Y Yan et al. Lichaamsbeweging en darmkankerpreventie: een meta-analyse. Br J Kanker. 2009. 24 februari; 100(4): 611-616 

9) Haddon J Pantel, David A Kleiman et al. Heeft de National Colorectal Cancer Awareness Month de screeningspercentages van endoscopie en de publieke belangstelling voor colorectale kanker verhoogd?  Surg Endosc.  2021 jan;35(1):398-405. 

Related Posts