Waarom is bloeddruk zo belangrijk?

Waarom is bloeddruk zo belangrijk?
In België hebben ongeveer 1 op 4 mensen een te hoge bloeddruk (hypertensie). Het grootste probleem is dat hoge bloeddruk lang niet altijd waargenomen wordt: aanvankelijk zijn er nauwelijks symptomen van. De redenen waarom hoge bloeddruk ontstaat zijn veelvuldig: maar het is echt van cruciaal belang dat je je bewust bent van je bloeddruk en leert om er goed mee om te gaan om een gezond en productief leven te kunnen leiden.  Hier volgt een overzicht van belangrijke feiten over bloeddruk.

Het mechanisme van bloeddruk

Een stabiele en normale bloeddruk is key om je algemene gezondheidsstatus te handhaven. Hoe hoger je bloeddruk, hoe groter de risico’s op het ontstaan van gevolgen op je gezondheid, alsook op complicaties van bestaande aandoeningen. Het hart is de pomp die het bloed in de bloedvaten pompt door zich samen te knijpen bij elke hartslag, en daarna weer te ontspannen. Hierdoor ontstaat een bepaalde druk in de bloedvaten, namelijk de bloeddruk die wordt uitgedrukt in mmHg.  
  • De systolische druk (bovendruk) verwijst naar de druk in de bloedvatwanden op het moment dat het hart samenknijpt en het bloed in de bloedvaten stuwt.
  • De diastolische druk (onderdruk) is de druk op de bloedvatwanden op het moment dat het hart weer ontspant.
Het is van belang dat je de verschillen tussen systolische en diastolysche bloeddruk weet en dat je weet binnen welke grenzen de bloeddruk moet behouden blijven om een goede werking van alle organen en het hart en bloedvatstelsel te waarborgen.   Onderstaande tabel geeft de waarden weer alsook vanaf wanneer men van verhoogde bloeddruk spreekt:
Blood Pressure Levels Systolic Diastolic
Healthy 120 mm Hg or less 80 mm Hg or less
Increased 120 to 129 mm Hg 80 mm Hg or less
Stage 1: Hypertension 130 to 139 mm Hg 80 to 89 mm Hg
Stage 2: Hypertension 140 mm Hg or more 90 mm Hg or more
 

Wat zijn de oorzaken van hypertensie?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende types hoge bloeddruk: primair, secundair. Ook zgn. zwangerschapshypertensie, tijdens de zwangerschap, komt in zo’n 10 tot 15% van de zwangerschappen voor en kan een gezondheidsrisico vormen.
  • Primaire hypertensie komt het meest voor (ongeveer 90-95% van de gevallen). De oorzaken zijn niet steeds duidelijk, maar meer en meer wordt duidelijk dat een sedentaire levensstijl en eetgewoonten ertoe bijdragen.
  • Secundaire hypertensie: hier is de verhoogde bloeddruk het gevolg van een onderliggende aandoening of medicijngebruik. Zo kan de consumptie van drop ertoe bijdragen, nieraandoeningen, bijnierziekten, medicijngebruik (o.a. cortisone), maar ook slaapapnoe.
 

Waarom wordt hoge bloeddruk de stille doder (silent killer) genoemd?

De reden hiervoor is dat hoge bloeddruk lange tijd weinig of geen symptomen vertoont, en de persoon voelt zich niet ziek. Maar de bloeddruk heeft de neiging te stijgen met de leeftijd en leidt tot hart-en vaatziekten, een hartinfarct of beroerte of ook tot nierfalen.  Hoge bloeddruk kan de kans op een hartaanval of beroerte met een factor 2 tot 3 verhogen. Vandaar dus de verwijzing naar stille doder.  

Conclusie

Hypertensie wordt vaak over het hoofd gezien omwille van weinig symptomen. Vandaar dat het belangrijk is systematisch de bloeddruk te meten, en zeker vanaf de leeftijd van 50 jaar. Verandering in levensstijl, en vooral veel lichaamsbeweging , stoppen met roken, zoutinname verminderen en streven naar een gezond lichaamsgewicht zijn cruciaal.  Spreek hierover met uw zorgverlener.    

Referenties

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/blood-pressure/art-20050982 https://www.fda.gov/drugs/special-features/understanding-silent-killer https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/why-high-blood-pressure-is-a-silent-killer/know-your-risk-factors-for-high-blood-pressure https://www.liguecardioliga.be/hoge-bloeddruk/
Related Posts